Ära kasta oma muresid

Kampaania, mis teadvustab seoseid alkoholi ja vaimsete probleemide vahel.